Vrei sa lucrezi mai rapid pe PC? Shortcut-urile din Windows 10

Data: 8/02/2018 | Autor: .

Vrei sa lucrezi mai rapid pe PC? Shortcut-urile din Windows 10

Windows 10 oferă o serie de facilităţi foarte interesante care fac munca de birou şi, în general, experienţa cu calculatorul mult mai rapidă şi confortabilă. Expertii de la Starbyte au adunat, intr-un material succint, cele mai importante shortcut-uri din Windows 10 care vă vor ajuta să folosiţi sistemul de operare la un nivel superior.

F1: ajutor
CTRL + ESC: Deschide meniul START
ALT + TAB: Comutare între programe deschise
ALT + F4: Închide programul
SHIFT + DELETE: Ștergerea definitivă a elementului
Siglă Windows + L: Blocare calculator (fără a folosi CTRL + ALT + DELETE)
Combinațiile de taste ale programului Windows
CTRL + C: Copiază
CTRL + X: Decupează
CTRL + V: Lipește
CTRL + Z: Anulează
CTRL + B: Bold
CTRL + U: Sublinează
CTRL + I: Italic

Mouse clic / tastatură pentru obiecte shell

SHIFT + clic dreapta: afișează un meniu de comenzi rapide care conţine comenzi alternative
SHIFT+ dublu clic: Execută comanda alternativă implicită (al doilea element din meniu)
ALT + dublu clic: afişează proprietăţi
SHIFT + DELETE: Şterge un element imediat, fără a-l plasa în Recycle Bin.

Comenzi generale de tastatură

F1: Lansează Ajutor Windows
F10: Activează opţiunile bării de meniu.
SHIFT + F10 deschiderea unui meniu de comenzi rapide pentru elementul selectat (aceasta este aceeași cu clic-dreapta pe un obiect
CTRL + ESC: Deschiderea meniului Start (utilizaţi tastele săgeată pentru a selecta un element)
CTRL + ESC sau ESC: selectează butonul Start (apăsaţi TAB pentru a selecta bara de activități sau apăsați SHIFT + F10 pentru un meniu contextual)
CTRL + SHIFT + ESC: deschide Manager activități Windows
ALT + săgeată în jos: Deschide o caseta de tip listă verticală
ALT + TAB: Comutare la alt program în execuție (ţineţi apăsată tasta ALT, apoi apăsați pe tasta TAB pentru a vizualiza fereastra de comutare activități)
SHIFT: Apăsați și țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce introduceți un CD-ROM pentru a ocoli funcția automată de a executa
ALT + bară de spațiu: Afișează meniul de sistem al ferestrei principale (din meniul de sistem , puteți restabili, muta, redimensiona, minimiza, maximiza sau închide fereastra)
ALT +-(ALT + cratimă): afişează meniul de sistem fereastra Child interfață pentru documente Multiple (MDI) (din meniul de sistem fereastra Child MDI, puteți restaura, muta, redimensiona, minimiza, maximiza sau închide fereastra Child)
CTRL + TAB: Comutare la următoarea fereastră Child a programului de interfață pentru documente Multiple (MDI)
ALT +literă de unitate subliniată din meniu: deschiderea meniului
ALT + F4: Închide fereastra curentă
CTRL + F4: Închiderea ferestrei curente de interfață pentru documente Multiple (MDI)
ALT + F6: Comutare între mai multe ferestre din același program (de exemplu, când caseta de dialog Notepad se afișează Find , ALT + F6 comută între caseta de dialog găsiți şi fereastra principală Notepad)

Obiecte Shell și foldere generale/Windows Explorer comenzi rapide

Pentru un obiect selectat:
F2: Obiect de redenumire
F3: Găsirea tuturor fișierelor
CTRL + X: Decupează
CTRL + C: Copiază
CTRL + V: Lipește
SHIFT + DELETE: Ștergere imediată a selecției, fără a deplasa elementul în Coșul de reciclare
ALT + ENTER: Deschidere proprietăți pentru obiectul selectat
Pentru a copia un fișier
Apăsați și țineți apăsată tasta CTRL în timp ce glisați fișierul în alt folder.
Pentru a crea o comandă rapidă
Apăsați și țineți apăsată tasta CTRL + SHIFT în timp ce se glisează un fișier în desktop sau un folder.

Control de comenzi rapide/folder general

F4: Selectează caseta Salt la alt Folder şi deplasarea în intrările din casetă (dacă bara de instrumente este activă în Exploratorul Windows)
F5: Reîmprospătarea ferestrei curente.
F6: Deplasarea prin panourile din Windows Explorer
CTRL + G: Se deschide instrumentul Salt la Folder (numai în Windows 95 Windows Explorer)
CTRL + Z: Anularea ultimei comenzi
CTRL + A: Selectarea tuturor elementelor din fereastra curentă
BACKSPACE: Comutați la folderul părinte
SHIFT + clic + butonul închide : pentru foldere, închiderea folderului curent şi a tuturor folderelor părinte

Controlul structurii Windows Explorer

Tastatura numerică *: extindere completă sub selecția curentă
Tastatura numerică +: extinderea selecției curente
Din minitastatura numerică-: Restrângerea selecției curente.
SĂGEATĂ la dreapta: Extinderea selecției curente dacă nu este extinsă, deplasarea la primul child al acesteia
SĂGEATĂ la stânga: Restrângerea selecției curente dacă este extinsă, deplasarea la părintele acesteia

Controlul proprietăților

CTRL + TAB / CTRL + SHIFT + TAB: deplasarea prin filele de proprietăți
Comenzi rapide de accesibilitate
Apăsați SHIFT de cinci ori: TasteAdezive Comutare între ON și OFF
Apăsați în jos și mențineți apăsată tasta SHIFT dreapta timp de opt secunde: Comutare între activare și Dezactivare TasteFiltrare
Apăsați în jos și mențineți apăsată tasta NUM LOCK timp de cinci secunde: Comutare între activare și Dezactivare TasteComutare
ALT stânga + SHIFT stânga + NUM LOCK: Comutare între activare și Dezactivare TasteMaus
ALT stânga + SHIFT stânga + PRINT SCREEN: Comutare între contrast ridicat on şi off
Taste Microsoft Natural Keyboard
Siglă Windows: Meniul Start
Siglă Windows + R: Caseta de dialog executare
Siglă Windows + M: Minimizare toate
SHIFT + Siglă Windows + M: Anulare Minimizare totală
Siglă Windows + F1: Ajutor
Siglă Windows + E: Windows Explorer
Siglă Windows + F: Găsire fișiere sau foldere
Siglă Windows + D: Minimizează toate ferestrele deschise și afișare desktop
CTRL + Windows Logo + F: Găsire computer
CTRL + siglă Windows + TAB: Deplasarea focalizării de la Start la bara de instrumente lansare rapidă, la bara de sistem (se utilizează săgeată la dreapta sau săgeată la stânga pentru a deplasa focalizarea la elementele din bara de instrumente lansare rapidă și bara de sistem)
Siglă Windows + TAB: Treceți prin butoanele barei de activități
Sigla Windows + Break: Caseta de dialog Proprietăți sistem

Tasta Application: afișează un meniu de comenzi rapide pentru elementul selectat

Microsoft Natural Keyboard instalată cu IntelliType software
Siglă Windows + L: Log off din Windows
Siglă Windows + P: Pornire Manager imprimante
Siglă Windows + C: Se deschide panoul de Control
Siglă Windows + V: Pornire Clipboard
Siglă Windows + K: Se deschide caseta de dialog Proprietăți tastatură
Siglă Windows + I: caseta de dialog Deschidere Proprietăți Mouse
Siglă Windows + A: Pornește opțiuni de accesibilitate (dacă sunt instalate)
Siglă Windows + bară de spațiu: Afișează lista de taste de comenzi rapide Microsoft IntelliType
Siglă Windows + S: Comutare între CAPS LOCK activat și dezactivat.

Caseta de dialog tastatură comenzi din Windows 10

TAB: Deplasare la următorul control din caseta de dialog
SHIFT + TAB: Deplasare la controlul anterior din caseta de dialog
Bară de spațiu: În cazul în care controlul curent este un buton, clic pe buton. În cazul în care controlul curent este o casetă de selectare, comută selectarea caseta de selectare. În cazul în care controlul curent este o opțiune, selectează opțiunea.
ENTER: Echivalent cu clic pe butonul selectat (butonul conturat)
ESC: Echivalent cu clic pe butonul Revocare
ALT +literă de unitate subliniată din elementul casetei de dialog: deplasare la elementul corespunzător