Ce reprezintă CNP-ul, codul numeric personal pe care îl au toți românii

Data: 27/04/2020 | Autor: .

Ce reprezintă CNP-ul, codul numeric personal pe care îl au toți românii

Dacă te-ai întrebat vreodată ce înseamnă Codul Numeric Personal (CNP) pe care l-ai primit la naștere și pe care îl ai buletinul de identitate, explicația este una cel puțin interesantă. Numărul de 13 cifre este unic pentru fiecare persoană și este trecut de stat în Registrul permanent de evidenţă a populaţiei.

CNP-ul a fost instituit, pentru prima dată, în 1978. Printr-un decret prezidenţial nr. 59, semnat de Nicolae Ceauşescu în 2 martie 1978, s-a stabilit implementarea unui cod numeric personal pentru toţi cetăţenii români, precum şi pentru străinii cu domiciliul în România.

,,Codul numeric personal, alcătuit din 13 cifre pe structura SAALLZZJJNNNC, va fi înscris în actele de identitate, de stare civilă şi în alte acte personale”, se spunea în document.

Ce înseamnă cifrele respective?

S – Sexul şi secolul

Prima cifră a CNP-ului reprezintă sexul posesorului şi secolul în care s-a născut. Bărbaţii născuţi până în anul 1999 au cifra 1, iar femeile 2. După anul 2000, bărbații au cifra 5 iar femeie 6.

AA – Anul naşterii

Următoarele două cifre din CNP reprezintă anul naşterii, ceea ce înseamnă că o persoană născută în 1976 va avea în CNP cifrele 7 şi 6.

LL – Luna naşterii

Urmează luna nașterii, de exemplu aprilie – care are cifrele 0 şi 4. Luna noiembrie are cifrele 1 si 1, decembrie 1 și 2.

ZZ – Ziua Naşterii

Următoarele cifre din CNP sunt cele ale zilei în care persoana s-a născut. Dacă ea s-a născut în 19, va avea înscrise aceste cifre. Dacă s-a născut înainte de data de 10, de exemplu în 4, în CNP vor apărea cifrele 0 şi 4.

JJ – Codul judeţului unde s-a născut persoana

 

După aceste date, in CNP sunt înscrise alte două cifre care reprezintă judeţul sau sectorul (pentru Bucureşti) unde persoana s-a născut sau are reşedinţa.

Fiecare judeţ din România este reprezentat cu un cod care începe de la 01, în cazul judeţului Alba, şi se termină la 52, numărul pentru judeţul Giurgiu. Cele şase sectoare ale Capitalei au şi ele câte un număr în aceste 52 de coduri.

NNN – Numărul de ordine

După codul judeţului sau al sectorului din Bucureşti, în CNP sunt înscrise trei cifre care reprezintă codul unic al persoanei. Acestea sunt din intervalul 001 – 999 care se împart birourilor de Evidenţă a Populaţiei din fiecare judeţ, respeciv sector al Capitalei, astfel încât un anumit număr din acel interval să fie alocat unei singure persoane într-o anumită zi.

C – Cifra de control

Ultima cifră din Codul Numeric Personal este cifra de control care este dată în urma unui calcul matematic folosind celelalte 12 cifre ale CNP-ului. Pentru a afla cifra de control se înmulţeşte fiecare cifră din CNP cu cea de pe aceeaşi poziţie din numărul 279146358279. Rezultatele se adună, iar suma obţinută se împarte la 11. Restul din împărţire este cifra de control. Dacă restul este 10, cifra de control este 1. Acest lucru înseamnă că cifra de control este egală cu restul. Cifra de control este cea care validează Codul Numeric Personal.